link do bip

 

 

Organem prowadzącym przedszkole jest

Miasto Kutno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00 - 17.00

 

 

Podstawa Programowa Wychowania
Przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020
realizowana jest w godzinach

 

8.00 - 13.00